İlk Defa Atanacaklar İçin Başvuruda Kişiden İstenen Belgeler

1-      Başvuru Formu

2-      Özgeçmiş

3-      Akademik Kariyerini Gösterir Belge ve Belgenin Tercümeli Örneği

4-      Diploma Fotokopisi, Tercümesi ve Denklik Belgesi

5-      Yabancı Dil Eğitimi Verecekler İçin Uluslararası Genel Kabul Gören Sertifika

6-      Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

7-      Vize Talep Formu

8-      Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu

9-      Mayıs 2000 Tarihli ve 24041 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo

10-    Açık Kimlik

11-    6 Adet Fotoğraf

12-    Pasaport Fotokopisi

13-    Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Akademik Performans Bilgi Formu

 

İlk Defa Atanacaklar İçin Başvuruda Birimden İstenen Belgeler

1-      İlgili Bölüm Başkanlığı Gerekçesi

2-      İlgili Birim Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Raporu

3-      İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararı

4-      Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Akademik Performans Bilgi Formu