** İlk Defa Başvuru Yapacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Gerekli Formları Anlayabilmeleri Amacıyla İngilizce Çevirileri Eklenmiştir. Ancak Başvuru Sonrası Gerekli İzinlerin Alınabilmesi İçin Yükseköğretim Kuruluna İletilecek Evraklar Türkçe Olmak Zorundadır. Bu Nedenle Personel Daire Başkanlığına Başvuru Belgeleri Türkçe Olarak Gönderilmelidir.

 

İlk Defa Atanacaklar İçin Başvuruda Kişiden İstenen Belgeler

1-    Başvuru Formu

2-    Özgeçmiş

3-    Diploma Fotokopisi ve Onaylı Tercümesi (Konsolosluk, Noter veya Yetkili Kurumlarca onaylı)

4-    4 Adet Fotoğraf

5-     Yabancı Dil Belgesi (Ders Vereceği Programın Eğitim Diliyle İlgili Yeterliğini Kanıtlayıcı Belge)

6-     Yabancı Dil Eğitimi Verecekler İçin (Hazırlık Sınıfları) Uluslararası Genel Kabul Gören (DELTA,CELTA veya TESOL) Sertifika

7-     Başvuru Yapacak Adayların Çalıştığı Unvanını Gösteren Belge (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi)

8-     Pasaport Fotokopisi

9-     Vize Talep Formu

10-    Açık Kimlik

11-     Ülke Kodları

12-    Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu 

13-    Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu 

14-    Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Akademik Performans Bilgi Formu

 

İlk Defa Atanacaklar İçin Başvuruda Birimden İstenen Belgeler

1-      İlgili Bölüm/Anabilim Dalı Gerekçesi

2-     İlgili Birim Yönetim Kurul Kararı

3-     Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Kadrosu (İlk Defa) Başvuru Değerlendirme Formu

4-     İlgili Birim Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Raporu 

5-     İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo (Birimce Doldurup, Onaylanacaktır.)

6-     Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (Birimle İlgili Kısımlar Doldurulup, Onaylanacaktır.)

7-     Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Akademik Performans Bilgi Formu (Birimce Onaylanacaktır.)