Hakkımızda

Başkanlığımız 2547 sayılı Kanunun 51 ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre kurulmuş olup,

  • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
  • Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak,
  • Tüm personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak ile yetkili, görevli ve sorumludur.