İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

  • Yönetişim anlayışı içerisinde çok yönlü iletişimi uygulamak. 
  • Örgütsel bağlılığı artırmak ve kurum içi iletişim güçlendirmek amacıyla çalışanların    motivasyonunu artıracak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemek.
  • Kurumun orta ve uzun vadeli insan kaynakları planlamasını yaparak kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmek,
  • Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ve fırsat eşitliği doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlarının gerçekleştirilmesi için gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Performans değerlenme sistemi doğrultusunda personelin görevi içerisinde terfi edebilmesine imkan sağlamak,
  • Performansa dayalı yetkilendirme, tanıma, takdir ve kişisel gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek,
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir iş ortamı oluşturmak