Yabancı Uyruklu Akademisyen Görev Süresi Uzatma İçin Kişiden İstenen Belgeler

1-       Görev Süresi Uzatma Başvuru Formu

2-      Özgeçmiş

3-      Çalışma İzni Fotokopisi

4-      1 Adet Fotoğraf

5-      Pasaport Fotokopisi

6-      Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

7-      Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Akademik Performans Bilgi Formu

 

Yabancı Uyruklu Akademisyen Görev Süresi Uzatma İçin Birimden İstenen Belgeler

1-       İlgili Fakülte/Bölüm Gerekçesi

2-      İlgili Fakülte/Bölüm Kurul Kararı

3-      İlgili Birim Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Raporu

4-      Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (Birimle İlgili Kısımlar Doldurulup, Onaylanacaktır.)

5-      Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Akademik Performans Bilgi Formu (Birimce Onaylanacaktır.)