Yabancı Uyruklu Akademisyen Görev Süresi Uzatma İçin Kişiden İstenen Belgeler

1-      Dilekçe

2-      Özgeçmiş

3-      Akademik Kariyerini Gösterir Belge ve Belgenin Tercümeli Örneği

4-      Çalışma İzni Fotokopisi

5-      1 Adet Fotoğraf

6-      Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

 

 

Yabancı Uyruklu Akademisyen Görev Süresi Uzatma İçin Birimden İstenen Belgeler

1-      İlgili Bölüm Başkanlığı Gerekçesi

2-      İlgili Birim Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Raporu

3-      İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararı

4-      Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Akademik Performans Bilgi Formu