31.12.2023 tarihli Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonucu


31.12.2023 tarih ve 32416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Akademik Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları yayınlanmış olup, atanmaya hak kazanan asil adayların, başvurularını Duyuru'da yer alan ilgili Atanma Başvuru Formu ve bu formda yer alan belgeler ile 28.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar ilgili birime şahsen ya da posta yolu ile yapması gerekmektedir.