Web Sitemizde Yapılan Çalışmalar İdari Birim Amirleri Toplantısında Ele Alındı

Web Sitemizde Yapılan Çalışmalar İdari Birim Amirleri Toplantısında Ele Alındı

            Üniversitemizin web sitesinde tasarım ve kurumsallaşma yolunda yapılan faaliyetler İdari Birim Amirleri toplantısında ele alındı. İdari Birim Amirleri toplantısının üçüncüsü Genel Sekreterimiz Kadir Ali SEÇER başkanlığında gerçekleştirildi.

           

            Üniversitemiz toplantı salonunda düzenlenen İdari Birim Amirleri toplantısında; Üniversitemizin web sitesinin tasarımının değerlendirilmesi varsa eksikliklerin giderilmesi, değiştirilmesi öngörülen hususlara ilişkin çalışma yapılması görüşüldü.  İdari birimlerin faaliyet ve kurumsallaşma yolunda yapmış oldukları faaliyetleri hakkında brifing alınması hususunda fikir alışverişinde bulunuldu. Hazırlanan Personel ve öğrenci kimlik kartlarının tasarımları değerlendirildi. Ayrıca Bilgi Edinme Biriminin web sayfasında yayınlanması ve birimin işleyişi görüşülerek, gerekli çalışma için ilgili birimler bilgilendirildi. Son olarak Üniversitemiz Stratejik Planının hazırlanması hususunda yayınlanan, 1 No.lu genelgenin idari birimler yönünden değerlendirilmesi ve yapılacaklar hakkında çalışma yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.