Sözleşmeli Personel (4/B) Alım İlanı


Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, tüm Pozisyonlar için KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanımız için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/08/20220801-4-14.pdf

 

Not: 2022DP01, 2022KGG01,  2022KGG01, 2022KGG02, 2022TK01, 2022TKN01 " İlan numaralı pozisyonlar için KPSS (B) grubu puanları da  esas alınacak olup, puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR;

  • Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
  • KPSS (B) grubu (KPSS P3, KPSS P93, KPSS P94) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.sivas.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. 
  • İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 3 (üç) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 
  • Yerleştirme sonuçları en geç 09.09.2022 tarihinde www.sivas.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.