Prof. Dr Metin ZOLTUL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Görevine Asaleten Atanmıştır.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/06/2023 tarihli ve E-73112577-201.02.01-41806 sayılı yazısına istinaden Yükseköğretim Kanununun 16. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine, Prof. Dr. Metin ZONTUL asaleten atanmış bulunmaktadır, yeni görevinde başarılar dileriz.
Prof Dr. Mehmet KUL
 Rektör