KPSS 2022/1 Atama Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Başvuruları Hakkında Duyuru


KPSS 2022/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanan Adaylardan İstenilen Evraklar

2022/1 KPSS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştirilen adaylar için aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayarak; 03 Ağustos 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Üniversitemize şahsen veya posta olarak "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No:7/1 Merkez/SİVAS" adresine göndermeleri gerekmektedir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.

1- Atama Bilgi Formu (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)

2-Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

4-Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

5-İkametgâh Beyanı (e-devlet çıktısı)

6-Adli Sicil Beyanı (e-devlet çıktısı)

7-Diploma Fotokopisi (Aslı veya Noter onaylı sureti ibraz edilecek)

8-Askerlik Beyanı (e-devlet çıktısı)

9-4 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

10-Daha önce Kamu Kurumlarında Çalışılmış ise Hizmet Belgesi

11- Mal Bildirim Beyannamesi (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)

12- Aile Yardımı Bildirim Formu (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)

13- Sağlık Kurulu Raporu (Heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmesi kaydıyla. Özel hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları ruh hastalıkları uzmanı bulunması kaydıyla kabul edilmektedir.)

 

Not: Muvazzaf Askerlik görevinde bulunan ve Üniversitemize atanan aday memurların yukarıda belirtilen tarihler arasında Askerlik durumunu gösteren belge,dilekçeleri ve başvuru evrakları ile birlikte Üniversitemize şahsen veya posta yoluyla başvuru yaparak Askerlik Hizmeti’nin bitimine müteakip göreve başlama taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

 

İletişim : 0 346 219 13 98

Dahili :122-131-132

E-Posta : personel@sivas.edu.tr