KPSS 2021/2 Atama Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Başvuruları Hakkında Duyuru


KPSS 2021/2 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanan Adaylardan İstenilen Evraklar

 

2021/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize atanan adayların aşağıda istenilen belgeler ile birlikte 10-24 Ocak 2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

1- "Atama Bilgi Formu (PDB Formlar)"

2-Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

4-Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

5-İkametgâh beyanı (e-devlet çıktısı)

6-Adli sicil beyanı (e-devlet çıktısı)

7-Diploma Fotokopisi (Aslı veya Noter onaylı sureti ibraz edilecek)

8-Askerlik beyanı (e-devlet çıktısı)

9-4 adet Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

10-Görevle alakalı özel belge (ehliyet, sertifika vb.)

11- "Mal Bildirim Beyannamesi (PDB Formlar)".

12- "Aile Yardımı Bildirim Formu (PDB Formlar)".

13- Sağlık Raporu (Tek Hekim)

 

 

Not: Muvazzaf Askerlik görevinde bulunan ve Üniversitemize atanan aday memurların yukarıda belirtilen tarihler arasında Askerlik durumunu gösteren belge,dilekçeleri ve başvuru evrakları ile birlikte Üniversitemize şahsen veya posta yoluyla başvuru yaparak Askerlik Hizmeti’nin bitimine müteakip göreve başlama taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

 

İletişim : 0 346 219 13 98

Dahili :122-131-132

E-Posta : personel@sivas.edu.tr

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.