31.12.2021 Tarihli Akademik Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları


31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Akademik Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları yayınlanmış olup, atanmaya hak kazanan asil adayların, başvurularını 09.03.2022 tarihine kadar ilgili birime şahsen ya da posta yolu ile yapması gerekmektedir. "Atanma Başvuru Dilekçesi" ekte yer almaktadır.