22.11.2021 tarihli Akademik Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları


Atanmaya Hak Kazanan Araştırma Görevlilerinin en geç 30 Aralık 2021 Perşembe gününe kadar "Atanma Başvuru Formu" ve ekindeki belgeler ile  ilgili Fakülteye başvurmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.