2022 - MHUY Sonucunda Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Başvuruları Hakkında Duyuru


12/07/2023 tarihinde ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilmiş olan adayların listesi aşağıda olup, ÖSYM ilan tarihini takip eden ilk 10 iş günü içerisinde (25.07.2023 tarihine kadar) aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adı Soyadı

T.C.

Fatma KAHVE

194*****292

Sena Nur IŞIK

514*****440

 

Atanana Adaylardan İstenilen Belgeler

1- "Atama Bilgi Formu (PDB Formlar)"

2-Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

4-Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

5-İkametgâh beyanı (e-devlet çıktısı)

6-Adli sicil beyanı (e-devlet çıktısı)

7-Diploma Fotokopisi (Aslı veya Noter onaylı sureti ibraz edilecek)

8-Askerlik beyanı (e-devlet çıktısı)

9-4 adet Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

10-Görevle alakalı özel belge (ehliyet, sertifika vb.)

11- Sağlık Raporu (Tek Hekim)