18.04.2022 Tarihli Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları


Atanmaya Hak Kazanan Adayların ekteki Atanma Başvuru Formu ve ekindeki belgeler İle birlikte 10.06.2022 (mesai sonu) tarihine kadar Üniversitemizin İlgili birimlerine şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.