10.12.2021 Tarihli Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları


Atanmaya Hak Kazanan Öğretim Görevlilerinin en geç 14 Ocak 2022 Cuma gününe kadar " Öğretim Görevlileri Atanma Başvuru Formu" ve ekindeki belgeler ile Personel Daire Başkanlığı / Sivas Meslek Yüksekokulu'na başvurmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Dosya Eki Bulunamadı!