09.06.2023 Tarihli Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları


09.06.2023 tarih ve 32216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Akademik Personel Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları yayınlanmış olup, atanmaya hak kazanan asil adayların, başvurularını 28.07.2023 tarihine kadar ilgili birime şahsen ya da posta yolu ile yapması gerekmektedir.