06.10.2021 tarihli Sözleşmeli Personel (4/B) Alım İlanı Başvuru Sonuçları


KOMİSYON KARARI

 

06.10.2021 tarih ve 31620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere Sistem Programcısı ve Programcı alımı ilanımıza ilişkin; 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"da yer alan ek 2'nci maddenin (c) fıkrası kapsamında, Üniversitemiz Rektörlük Makamının, 09.11.2021 tarihli ve 8127 sayılı oluru ile kurulan komisyonumuzca değerlendirilen aday/adaylara ait sonuçlar ekte yer almaktadır.