02.11.2020 tarihli Sözleşmeli Personel (4/B) Alım İlanı Başvuru Sonuçları


KOMİSYON KARARI

 

02.11.2020 tarih ve 31292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere Sistem Programcısı ve Programcı alımı ilanımıza ilişkin;  06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"da yer alan ek 2'nci maddenin (c) fıkrası kapsamında, Üniversitemiz Rektörlük Makamının; 20.11.2020 tarih ve 4925 sayılı oluru ile kurulan komisyonumuzca değerlendirilen aşağıda bilgileri yer alan aday/adaylara ait karar yer almaktadır.

 

Komisyon Karar Tarihi: 23.11.2020

 

Başvuran Aday/Adayların;

 

Sıra No

Başvurulan Unvan

Adı Soyadı

Sonuç

Nedeni

1

Programcı

Şerife DURUKAN

Yerleştirilmedi

İlanda yer alan gerekli şartları taşımamaktadır.

2

Sistem Programcısı

Başvuru Yapılmadı