Paydaş Analizi

PAYDAŞ TESPİTİ VE ANALİZİ

 

                Paydaşlar, Birimin ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, Birimden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya Birimi etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılır. Dış paydaşların alt kümesi kabul edilir.

Paydaş Listesi

Paydaşlar

Çalışanlar

Akademik Personel

x

İdari Personel

x

Sürekli İşçiler

x

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

x

Emekliler

x

YÖK ve ÖSYM

x

Hazine ve Maliye Bak.

x

Sağlık Bakanlığı

x

Diğer Bakanlıklar

x

Üniversiteler

x

Kamu Kurumları

x

Sosyal Güvenlik Kurumu

x

Dış Paydaşlar;

Paydaşların Önceliklendirilmesi

Paydaş Tespit ve Önceliklendirme Tablosu

PAYDAŞ ADI

İÇ PAYDAŞ

DIŞ PAYDAŞ

Birim yöneticileri

x

 

Memurlar

x

 

Kısmi zamanlı öğr.

x

 

Akademik personel

x

 

Emekliler

x

 

Fakülteler

x

 

Yüksek Okullar

x

 

Enstitüler

x

 

Daire Başkanlıkları

x

 

SGK

 

x

İŞKUR

 

x

Haz.ve Maliye Bak.

 

x

YÖK

 

x

ÖSYM

 

x

Cumhurbaşkanlığı

 

x

Diğer kurumlar

 

x