Eğitim Şube Müdürlüğünce;

İlgili Mevzuat, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü ve Personel Daire Başkanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi işlemleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda Şube Müdürlüğünün Görev/İş, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

•       Üniversite Hizmet İçi Eğitim iş ve işlemlerini yapmak,

•       Üniversite personeli için eğitim programları ve sınavlar düzenlemek, uygulamak ve tamamlamak.

Bu kapsamda aşağıdaki eğitim ve sınavlar düzenlenmektedir: 

1)  Aday Memurların Eğitimi

2)  İhtisas Eğitimi

3)Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavı

Ayrıca;

•       Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak,  

•       Kurumumuz birimlerine ve personellerine ait istatistiksel bilgileri hazırlamak güncellemek ilgili sistemlere aktarmak, bilgilendirmek.